För patienter
För vårdpersonal
Om Karolinska
Alla filmer

Sökresultat: nyfödd

Inga filmer hittades

Blodprov PKU på nyfödd

Från att barnet är 48 timmar gammalt erbjuds blodprovet PKU för att utesluta olika medfödda behandlingsbara sjukdomar. Så här går provtagningen till.

Stort omtag om bröstet

Vad innebär rätt teknik vid amning? Tips och råd för effektivare amning

Navelvård på nyfödd

Det nyfödda barnets navel kommer gradvis att torka och falla av. Så här sköter du om barnets navel den första tiden.

Koppmatning av nyfödd

Om ditt barn behöver få din urmjölkade bröstmjölk eller modermjölksersättning med kopp kan följande råd vara till hjälp

Hörselkontroll av nyfödd

Hörseltest erbjuds alla nyfödda barn för att tidigt upptäcka och behandla eventuella hörselskador. Så här går undersökningen till.

Säker hud mot hudvård av nyfödd

Det finns många fördelar med nära hud mot hudkontakt med barnet men viktigt att det sker på ett säkert sätt - att du har uppsikt över barnet.

Nyföddhetsgulsot och ljusbehandling

Vad innebär det att barnet har nyföddhetsgulsot? Hur syns det och hur behandlas det?

Barnbad nyfödd

Råd och tips vid bad av ditt nyfödda barn
Visa fler