För patienter
För vårdpersonal
Jobba hos oss
Om Karolinska
Alla filmer
Senast visade

Sökresultat: nyfödd

Inga filmer hittades

Att få ett syskon som behöver vård på neonatalavdelning
Erika Baraldi som är leg. psykolog i neonatalvården, berättar om att få ett syskon som behöver vård på neonatalavdelning.
Barnbad nyfödd
Råd och tips vid bad av ditt nyfödda barn
Blodprov PKU på nyfödd
Från att barnet är 48 timmar gammalt erbjuds blodprovet PKU för att utesluta olika medfödda behandlingsbara sjukdomar. Så här går provtagningen till.
Hörselkontroll av nyfödd
Hörseltest erbjuds alla nyfödda barn för att tidigt upptäcka och behandla eventuella hörselskador. Så här går undersökningen till.
Koppmatning av nyfödd
Om ditt barn behöver få din urmjölkade bröstmjölk eller modermjölksersättning med kopp kan följande råd vara till hjälp
Navelvård på nyfödd
Det nyfödda barnets navel kommer gradvis att torka och falla av. Så här sköter du om barnets navel den första tiden.
Nyföddhetsgulsot och ljusbehandling
Vad innebär det att barnet har nyföddhetsgulsot? Hur syns det och hur behandlas det?
Stort omtag om bröstet
Vad innebär rätt teknik vid amning? Tips och råd för effektivare amning
Säker hud mot hudvård av nyfödd
Det finns många fördelar med nära hud mot hudkontakt med barnet men viktigt att det sker på ett säkert sätt - att du har uppsikt över barnet.